درباره ی پنگوئن ها ، زندگی مشترکشان و تولید مثل

۱۳۹۹/۵/۱۵

درباره ی پنگوئن ها ، زندگی مشترکشان و تولید مثل

پنگوئن ها این پرندگان با نمک و جالب به دلیل اینکه بسیار بی دفاع هستند همیشه مکانی را برای زندگی انتخاب می کنند که بسیار دور افتاده باشد.
زیستگاه اصلی این موجودات قطب جنوب است ، جایی که دمای آن به منفی 60 درجه می رسد !
تغذیه آنها از ماهی ها است و با استفاده از بال های خود مانند ماهی شنا می کنند.
پنگوئن ها در فصل تولید مثل به این صورت عمل می کنند که وقتی پنگوئن ماده تخم می گذارد آنرا به شوهرش میسپارد و خودش به دنبال شکار غذا می رود و تا 45 روز بر نمیگردد.
پنگوئن نر در این 45 روز هیچ چیزی نم یخورد و فقط مواظب تخم است تا جوجه شود.
وقتی جوجه بیرون آمد مادرش با مقدار زیادی غذا بازمی گردد و به شوهر و بچه اش غذا می دهد!

..