پنگوئن های امپراطور

۱۳۹۹/۵/۱۶

شما هم ممکن است مثل من اشتباه کنید که پنگوئن امپراطور در واقع پادشاه و فرمانروای کل پنگوئن های دنیاست البته این تفکر کمی بچه گانه و خنده دار است ولی من راستش اول این فکر توی ذهنم اومد!

پنگوئن های امپراطور

پنگوئن ها معمولا خیلی کوچک و گوگولی مگولی هستند و معمولا قدشان نهایتا 30 سانت است ولی یک نوع از آنها وجود دارد که قدش بلند تر است قد پنگوئن امپراطور 130 سانت است ، یعنی تقریبا هم قد یک پسر بچه ی دوم دبستان.
و وزنش هم بیشتر است ،وزن پنگوئن امپراطور تا 40 کیلو می رسد بخاطر همین اختلاف قد و وزن در یک گونه ، این گونه ی بزرگ تر و سنگین تر را پنگوئن امپراطور می گویند.
پنگوئن های امپراطور نر و ماده فرق چندانی با هم ندارند ، فقط جنس نر کمی قد بلند تر و سنگین تر است.

پنگوئن امپراطور یکی از سنگین ترین پرندگان زمین است ،

سوال این جاست که آیا پنگوئن امپراطور میتواند پرواز کند؟

پاسخ : خیر ، زیرا نیازی به آن ندارد
پنگوئن امپراطور موجودی اجتماعی است و تمایل زیادی به زندگی گروهی دارد.
پنگوئن امپراطور هر فصل تجدید همسر می کند یعنی هر فصل جفتش را رها میکند و با پنگوئن امپراطور دیگری ازدواج و تولید مثل می کند ولی تا پایان فصل به آن وفا دار می ماند.
متاسفانه حال این روز های پنگوئن امپراطور زیاد خوب نیست ، زیرا پنگوئن امپراطور در قطب جنوب زندگی می کنند و به علت گرم شدن زمین زیستگاه این پرنده در معرض خطر است.
پنگوئن امپراطور یکی از شنا گران بسیار ماهر است و تا عمق بیش از 250 متری م یتواند برای شکار ماهی شیرجه بزند.
پنگوئن امپراطور دارای تراکم پرهایش زیاد است یعنی نسبت به مساحت پوستش مقدار زیادی پر دارد و همین یکی از دلایلی است که این پرنده قادر است سرمای منفی 40 درجه سانتی گراد قطب جنوب را تحمل کند.
پنگوئن های امپراطور به هنگام باد های شدید قطبی که با بیش از 140 کیلومتر در ساعت می وزد به صورت دسته های دایره شکل دور هم جمع می شوند و از یکدیگر محافظت می کنند.

..