چرا پنگوئن پرواز نمی کن ؟

۱۳۹۹/۵/۱۶

دانشمندان کشف کرده اند که چرا پنگوئن ها پرواز نمی کنند

چرا پنگوئن پرواز نمی کند؟

پنگوئن ها در قطب جنوب زندگی می کنند و همانگونه که می دانید دمای آنجا به 60 درجه زیر صفر می رسد و طبیعتا آنجا موجودات زنده ی بسیار کمی زندگی می کنند و هیچ درختی هم آنجا رشد نمیکند !
پنگوئن ها در آن جا ، در آن سرمای قطب واقعا چه نیازی به پرواز کردن دارند ؟
آنها به دنبال غذا هستند و فرگشت آنها به گونه ای بوده است که آنان را شناگران بسیار ماهری کرده است زیرا غذا فقط در آب است!
تحقیقات زیادی در مورد یک گونه پرنده که بسیار شبیه به پنگوئن است و الان دیگر منقرض شده است انجام شده است.
آنها هم می توانستند پرواز کنند و هم میتوانستند شنا کنند اما شنای آنا مثل پنگوئن ها نبود
تحقیقات نشان داده است که یک پرنده نم یتواند در هر دو مهارت شنا و پرواز قوی باشد و فقط در یکی از آنها و بسته به نیازش قوی تر می شود
پنگوئن ها می توانند بیش از نیم کیلومتر شیرجه بزنند و به شکار ماهی ها و خرچنگ ها بروند
اما پنگوئن ها در گذشته ها پرواز می کردند ، این را از روی سنگ واره های 30 میلیون سال قبل آنها می توان تشخیص داد
اما امروزه دیگر قادر به پرواز نیستند چون نیازی به آن ندارند ، استخوان های آنها قبلا تو خالی بوده است ولی الان آنها بسیار سنگین تر شده اند و آب را به عنوان محیط زیست و زندگی انتخاب کرده اند.

..